28. Februara br.2, Luks Elektro D.O.O.
pozadicnka slika

Informacije

28. Februara br.2
/
Ovlašćeno lice:   Nemanja Matić
Maticni broj:   17576062
PIB:  103381078
Registarski broj:  57328/2007
Sifra delatnosti:  4321
PDV potvrda: 131396172
Tekući RSD računi:   170-0030010571000-44
155-40161-98
250-1290000635770-53
Račun Euro Banka:   RS35170003001057103730
Devizni racun sa swift kodom:   BACXRSBG

Imate pitanja? Pošaljite nam poruku