28. Februara br.2, Luks Elektro D.O.O.
izvodjenje radova jake struje

Jake struje

Luks Elektro izvodi radove na postavljanju, popravci i održavanju elektroenergetskih objekata svih tipova: stambeno-poslovnih objekata, industrijskih objekata, poslovno-tržnih centara, sportskih centrara, bolnica, banki itd. Radovi na viskonaponskim elektroinstalacijama (jake struje) obuhvataju: monofazne i trofazne instalacije, montaža trafo stanica 10/0,4KV, postavljanje uzemljenja postavljanje gromobranskih instalacija postavljanje temeljnih uzemljivača instalacija elektro-motornih pogona montaža i puštanje u rad agregata

izvodjenje radova slabe struje

Slabe struje

Luks Elektro izvodi radove na postavljanju, popravci i održavanju svih tipova niskonaponskih instalacija (slabe struje). Radovi na niskonaponskim elektroinstalacijama obuhvataju: telekomunikacione i računarske mrežne instalacije (LAN, WAN, WLAN, Cat5e, Cat6, Cat7, Cat8), telefonske instalacije sa instaliranjem telefonskih centrala, razvodnih ormana i pribora, instalacije video nadzora, video servera, postavljanje analognih i IP kamera, alarmi i alarmne instalacije, javljači, sirene, žični i bežični senzori, sistemi dojave i detekcije požara, CO i CO2, interfoni i interfonske instalacije, video interfoni audio i video distributivne instalacije, antenske i kablovske instalacije, audio sistemi razglasa, elektronski sistemi tačnog vremena, kontrola pristupa i evidencija radnog vremena.

proizvodnja stubova javne rasvete

Proizvodnja

Takođe, bavimo se i izradom stubova za javnu rasvetu (ulična rasveta, parkovi i javne površine, sportski tereni itd.). Za potrebe naših klijenata možemo i izraditi i druge elemente za opremanje elektroenergetskih objekata.

izvodjenje radova javne rasvete

Javna rasveta

Specijalizovali smo se u projektovanju i izgradnji sistema javne rasvete za osvetljavanje površina i objekata. Od dekorativne i novogodišnje rasvete, rasvete parkova i sportskih terena, rasvete različitih namena do osvetljavanja saobraćajnica i ulica. Nudimo i kvalitetna rešenja za opremanje postojećih linija javne resvete vremenskim relejima, koji omogućavaju automatizaciju i uštedu potrošnje električne energije i racionalizaciju troškova.